SIJIL PENDAFTARAN – PERSATUAN PATRIOT KEBANGSAAN

PPM-005-14-22052017
MALAYSIA
AKTA PERTUBUHAN 1966
PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN 1984
BORANG 3
(Peraturan 5)
SIJIL PENDAFTARAN
Adalah diperakui bahawa
PERSATUAN PATRIOT KEBANGSAAN
NO. 1 JALAN DUTAMAS SEROJA 3 TAMAN SEGAMBUT SPPK
51200
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
hari ini didaftarkan sebagai suatu pertubuhan di bawah Seksyen 7
Akta Pertubuhan 1966 dan bahawa nombor pendaftarannya ialah
PPM-005-14-22052017
Diperbuat dengan ditandatangani oleh saya pada
22 haribulan Mei 2017
(DATO’ MOHAMMAD RAZIN BIN ABDULLAH)
Pendaftar Pertubuhan,
Malaysia
JPPM

Leave a Reply